Prosimy wypełnić wszystkie rubryki poniższej ankiety. Skontaktujemy się z wybranymi osobami.
<< powrót na stronę główną
Nazwisko i imię:
Data i miejsce urodzenia:
Stan cywilny:
Wykształcenie:
(Proszę wpisać rodzaje ukończonych szkół)
Uprawnienia,
ukończone kursy:
Prawo jazdy (kategoria):
Przebieg
pracy zawodowej:
( Proszę wpisać kraj, rodzaj wykonywanej pracy i jak długo była wykonywana )
Znajomość
języków obcych:
Stan zdrowia:
Wzrost/waga:
Nałogi:
Hobby
Planowany okres pracy
(od kiedy, jak długo):
Dodatkowe
informacje:
Adres do korespondencji
listem zwykłym:
Telefon:
E-mail:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby weryfikacji oraz formalności związanych z działalnością firmy zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. Dz. U. Nr 02.101.926 z późniejszymi zmianami.